Изберете страница

Под ръководството на проф. д.пс.н Майяна Митевска бе разработен и награден с трето място и две специални награди, отличаващи стартъпа като креативен проект в сферата социалните иновации. Екипът включваше студентите Кристина Димитрова и Мартин Кръстев, докторант Елица Дудулаки, главен асистент д-р Виктория Ангелова и преподавателите,  доц. д-р Борис Тилов, доц. д-р Людмила Векова, доц. д-р Митко Шошев съответно от катедри „Психология“, „Социални дейности“ и „Управление на образованието“ при Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Конкурсът бе организиран от Офис за технологичен трансфер към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се проведе под егидата на Ректора на университета проф. д-р Румен Младенов съвместно със Стартъп Академи, Инночейндж, Клуб на Мениджъра, Студентски съвет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Представянето и защитата на стартъп проекта се състоя на 5 ноември 2022 г. от проф. д.пс.н Майяна Митевска и от докторант Елица Дудулаки. На срещата взе участие гл. ас. д-р Виктория Ангелова, участник в стартъп проекта от катедра „Социални дейности“, както и студенти-магистри, изучаващи дисциплината „Бизнес психология“ при проф. д.пс.н Майяна Митевска.

Екипът на наградения проект за стартъп благодари на Декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова за ценната подкрепа.

Конкурс за най-добър старт-ъп проект
Награждаване в конкурс за най-добър старт-ъп проект на ПУ