Изберете страница

През месец май клуб „Млад педагог“ в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и менторите на клуба доц. д-р Елена Събева и доц. д-р Екатерина Чернева, инициираха среща-разговор с Бистра Георгиева-Чиприянова, на тема  „Настолни игри ХАБА – иновативни методи за постигане на практически резултати за приобщаване, социализация и разпознаване на емоции при деца от 3 до 10 години“.

ас. Илица Даскалова и ас. Кети Ангелова, членове на Управителния съвет на клуб „Млад педагог“, приветстваха гостите на мероприятието, като сред тях беше и г-жа Елеонора Георгиева, която е председател на сдружение „Децата на България – Развитие и бъдеще“ и официален партньор на Хаба за България.

Бистра Георгиева-Чиприянова е дългогодишен преподавател, отличен с множество престижни награди в областта на образованието, автор на публикации и създател на образователни проекти, като част от тях е и програма „Настолните игри ХАБА- иновативни методи за постигане на практически резултати за приобщаване, социализация и разпознаване на емоции при деца от 3 до 10 години“. Тя е учител с първа квалификационна степен, главен учител в ДГ „Мики Маус“- Габрово, педагог и доброволец в ЦОП към ИМКА – Габрово, активист в сдружение „Децата на България- развитие и бъдеще“.

На събитието г-жа Георгиева-Чиприянова представи настолните Хаба игри като иновативен метод за постигане на практически резултати за приобщаване, социализация и разпознаване на емоции при деца от 3 до 10 години. Предлаганата програма за настолни игри Хаба осигурява методическа подготовка за използването им в образователния процес в предучилищна възраст, в допълнителни форми на дейност в школи, при работа и организация на следобедния режим в начална училищна степен, за превенция на агресията и корекция на дефицити в поведението, за формиране на начална емоционална интелигентност. Тя е одобрена със Заповед РД09-1474/14.07.2021г. от МОН. В подготвените от нея ресурси  се очертаха основните преимущества и възможности за прилагане на настолните игри при работа с деца от различни възрасти. Сред основните характеристики на Хаба игрите са това, че те са екологични, практични, с ясни правила и атрактивни персонажи. Дават възможности за стимулиране на интелектуалните умения, а също така допринасят за постигане на заложените възпитателни цели. Представиха се и резултатите от проведените  научни изследвания, които открояват въздействието на тези игри и играчки върху развитието на децата от детската градина. Игрите са апробирани в България от доц. д-р Елена Събева.

Пред аудиторията от преподаватели и студенти от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Бистра Георгиева- Чиприянова разигра няколко Хаба игри, което предизвика оживление в залата и повод за дискусия в края на срещата-разговор.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

Видео от срещата може да видите тук: