Изберете страница

С хибридна научна конференция приключи ръководеният от доцент д-р Пламен Цоков международен проект „Самота срещу независимост през целия живот: перспективи и прозрения от България и Русия“.
Ръководител на руския изследователски екип е професор дпсн Олга Стрижицкая, която оглавява катедра „Психология на развитието и диференциална психология“ в Санкт-Петербургския държавен университет . Приветствие към участниците отправи доцент д-р Кирилка Тагарева, ръководител на катедра „Психология“ в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Преподаватели и докторанти от двете катедри в Пловдив и Санкт-Петербург представиха доклади с анализи на резултатите от  две годишни съвместни изследвания по темата.