Уважаеми колеги,
В срок до 16.02.2021 г. имате възможност да кандидатстване за допълнителна стипендия в национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от Министерството на образованието.

Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен).

Указания за изпълнение на националната програма “Млади учени и постдокторанти“

Критерии за класиране по програмата – бланка.

Взима се под внимание публикационната дейност на кандидатите 3 години назад – от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.

Документи за кандидатстване:

  • автобиография;
  • диплома;
  • мотивационно писмо;
  • публикации описани в приложената бланка с критерии за класиране
  • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр.;
  • награди, грамоти.

Документите на хартиен носител можете да представите на 09.02.2021 г. от 10.00 до 12.00 ч. в каб. 218 или на 16.02.2021 г. в каб. 413 на Педагогическия факултет при Пловдивския университет, Пловдив, бул. България 236, Нова сграда на ПУ.

Документите в електронен вариант изпращайте на следния имейл адрес: epitropova@uni-plovdiv.bg

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова