Моля да се запознаете отново с информацията за участие в Национална научна програма “Млади учени и постдокторанти” – постъпиха промени в сроковете и условията за кандидатстване – актуализираните файлове ще намерите тук : 

  1. Покана за участие в Национална научна програма “Млади учени и постдокторанти” 
  2. Критерии за млади учени и постдокторанти

Одобрил: Доц. д-р Ани Епитропова