Галерия

Педагогически факултет

Докторантски семинар 19 – 20 юни, 2020

Откриване на семинара

Методология и методи на научните изследвания – доц. д-р Николинка Атанасова

Статистически методи и софтуер за обработка на данни от научни изследвания –
проф. д.п.н. Валентина Маргаритова

Чужд език за използване на специализирана литература – доц. д-р Хилда
Терлемезян

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg