Галерия

Педагогически факултет

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ“
30.10.2020 г.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

СЕКЦИЯ 1
ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯТА: ДОЦ. Д-Р АНИ ЕПИТРОПОВА
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: ДОЦ. Д-Р НИКОЛИНКА АТАНАСОВА

СЕКЦИЯ 2
ПСИХОЛОГИЯ – АКТУАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯТА: ДОЦ. Д-Р КИРИЛКА ТАГАРЕВА
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: ГЛ. АС. Д-Р ГЕРГАНА СЛАВЧЕВА-АНДОНОВА

СЕКЦИЯ 3
ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯТА: ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛА ВЕКОВА
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: ГЛ. АС. Д-Р ЕКАТЕРИНА ЧЕРНЕВА

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg