Изберете страница

Галерия

Педагогически факултет

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“
29.10.2021 г.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ

СЕКЦИЯ 1. ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯТА: доц. д-р Николинка Атанасова
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: ас. д-р Надежда Ангелова

СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯТА: доц. д-р Екатерина Чернева
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: ас. д-р Елена Каменова

СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯТА: проф. д.п.н. Дора Левтерова
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: доц. д-р Кирилка Тагарева

СЕКЦИЯ 4. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯТА: доц. д-р Людмила Векова
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: ас. д-р Диляна Ангелова

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg