Изберете страница

На 6.12.2024 г. в Българска академия на науките, Институт по роботика се състоя среща по презентация на психологически Център за иновативни интегративни модели на обучение със социално-асистивни роботи „Създаване и развитие на Център за иновативни интегративни модели на обучение със социално-асистивни роботи психологически“ № Д23-2-ПФ-014 при сътрудничество на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ с) с ръководител на проекта проф. д.пс.н Майяна Митевска.

Проектът е по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ от Стратегическата научноизследователска и иновативна програма за развитие – Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкос) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Поздравителен адрес изпрати проф. д-р Владимира Ангелова, декан на Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Срещата беше удостоена със специалното участие на Недялко Ташев, Главен експерт, Отдел „Транснационални научни инициативи“, Дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката Република България.

Проф. д-р Таньо Танев – ръководител на Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ при ИР-БАН приветства интегративната работа между социалните и техническите науки в сферата  на асистивните роботи.

С идея за общи интердисциплинарни изследвания и дейности между Пловдивски университет и УНИБИТ на срещата присъства и деканско ръководство на Факултета за информационни науки към УНИБИТ в лицето на декан проф. д-р Георги Димитров и доц. д-р Катя Рашева, зам. декан по учебната дейност.

Проф. д-р Анна Лекова и гл. ас. д-р Паулина Цветкова от Институт по роботика към Българска Академия на Науките, партньори по проекта, демонстрираха възможностите при използването на социално-асистивни и разговорни роботи (хуманоидни роботи Нао и Пепър) в психологичната практика.

Срещата премина в диалогична среда с участието на студенти от Клуба по Психология към Педагогическия факултет на Пловдивския университет и Клуба по роботика на УниБИТ – София.