Уважаеми студенти и кандидат-студенти от магистърски програми,

На основание чл.95, ал.4 и във връзка с чл.9, ал.3, т.6 и чл.21, ал 2 и чл.91, ал.2, т.1 и т.3 от ЗВО и РМС № 373 на МС от 22.04.2021 г. Пловдивският университет определи актуализация на таксите за обучение на студентите в ОКС „Магистър след бакалавър“ през учебната 2021/2022 година.

Актуализацията предполага студентите, които вече са внесли своите такси да доплатят определена неголяма сума, а тези, които планират такова заплащане да се съобразят с новите такси, за да могат да бъдат записани като студенти на Педагогическия факултет през зимния семестър на 2021/2022 г.

С новия размер на таксите може  да се запознаете в Заповед Р33- 4670 от 13.09.2021 г.

Пожелаваме успех и  много младежки емоции през интелектуалните предизвикателства, които академичната 2021-2022 година ще Ви донесе!

Деканското ръководство