Изберете страница

Деканското ръководство на Педагогическия факултет организира четири модулно обучение на тема „Академична комуникация: реална, виртуална, публична. Нови практики и предизвикателства“ с лектор проф. дн Иванка Мавродиева, преподавател от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Обучението бе предназначено за преподавателите от факултета, които се интересуват от новостите в комуникацията в академичните среди, промените в медиите и са мотивирани да усъвършенстват академичната комуникация в посока дигитална медийна грамотност, виртуална медийна реторика, уебписане и онлайн редактиране. Насоката на консултациите и анализите бе в посока създаване и управление на електронно съдържание за академични цели.