Изберете страница

На 23.02.2024 г. и на 01.03.2024 г. деканското ръководство на Педагогическия  факултет предложи на своите колеги обучение на тема: Биофийдбек и стимулация на мозъка: методи и апарати.

Обучението премина под ръководството на доц. д-р Ю. Янакиев от катедра „Психология“, директор на Лабораторията по експериментална психология и невронауки към Педагогическия факултет на ПУ.

Основен фокус на курса бяха същността, принципите методите и приложенията на биофийдбек технологията. Бе проведен тренинги с апарати за диагностика, редуциране и превенция на стреса (Mind Reflection-GSR и Verim PRONET); с методи за неинвазивна аудио-визуална стимулация на мозъка (DAVID Delight PRO) и тренинг за управление на концентрацията и релаксация (emWave PRO PLUS).

Обучението премина динамично, интерактивно и провокира множество въпроси и дискусии.

Благодарим сърдечно на доц. д-р Юрий Янакиев за предоставената възможност и интересното обучение.

Деканското ръководство