Изберете страница

На 16.02.2024 и 17.02.2024 г. Педагогическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ осигури на всички свои преподаватели обучение на тема „Дигитални платформи за активно учене“.

Младият колега ас. д-р Николай Данев въвлече участниците в интересни интерактивни игри и предложи множество платформи за смислено интегриране на дигиталните платформи в образователния процес.

Обучението премина динамично при голям интерес и активност от страна на всички участници в двудневния семинар.