Изберете страница

За първа година деканското ръководство на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ организира двучасов семинар на тема „Жанрът научна статия с лектор доц. д-р Хилда Терлемезян.
Събитието се проведе в 122 ауд. на Нова сграда на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на 21.02.2023 г.
Лекцията, чиято основна цел бе да въведе студентите в темата за научния стил на писане се фокусира върху следните теми:

  • Структурни особености на научната статия;
  • Заглавието на научната статия;
  • Абстрактът в научната статия;
  • Цитиране и библиографска справка.

На лекцията присъстваха основно студенти, които планират участие в Дванадесетия студентски научен форум, който е планиран за 12.05.2023 г.