Изберете страница

На 14 октомври 2022 година от 13.30 часа в 122 ауд. на Нова сграда на Пловдивския университет се проведе организираната от деканското ръководство информационна, опознавателна среща с курсовите отговорници на бакалавърските специалностите, по които Педагогическия факултет провежда обучение. Целта на срещата беше да ориентира курсовите отговорници на всички специалности в академичния календар на университета, административната структура на факултета и възможностите за включване или иницииране на допълнителни дейности.
Снимки от събитието можете да видите тук.

Деканското ръководство