Уважаеми колеги и студенти на Педагогическия факултет,

Във връзка със заповед РД-01-712/19.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед Р – 33 – 4389/20.08.2021 г. на Ректора на Пловдивския университет и актуализираните данни за капацитета на залите в Нова сграда на ПУ,  на 06.07.2021 г. Факултетният съвет на Педагогическия факултет взе следните решения във връзка с обучението на студентите от ОКС „Бакалавър“, редовно обучение и студентите от ОКС „Магистър“ – редовно и задочно обучение през зимния семестър на 2021 – 2022 г.:

  • Обучението в курсовете, които се състоят от 30 студенти или надвишават 30 студенти, ще се проведе смесено: лекциите – синхронно в електронна среда от разстояние (онлайн), а семинарните и практическите упражнения – присъствено.
  • Обучението в курсовете, които се състоят от по-малко от 30 студенти ще се проведе изцяло присъствено.
  • Практическото обучение (хоспитиране и текущи практики) ще се проведе в динамичен график на терен в зависимост от противоепидемичните мерки в страната.

За ефективното провеждане на онлайн обучението е необходимо всички преподаватели и студенти да притежават акаунт и електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg. Регистрацията се осъществява през Е-портала на университета на следния линк: https://e-portal.uni-plovdiv.bg и предоставя възможност за свободното ползване на приложенията за обучение на Google Workspace for Education Fundamentals.
Пълната информация, свързана с академичния календар за 2021 – 2022 г. може да видите тук.
На всички студенти и техните преподаватели пожелаваме успешен старт на академичната 2021 – 2022 година!

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова