Уважаеми колеги, уважаеми студенти на Педагогическия факултет,

На основание на Заповед № 33 – 6031 от 30.11.2021 г.  на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 07.12.2021 Факултетният съвет на Педагогическия факултет взе решение обучението на студентите от ОКС „Бакалавър“, задочно обучение през летния семестър на 2021 – 2022 г. да се проведе синхронно в електронна среда от разстояние.
Учебните занятия ще се проведат така, както са обявени по програма в раздел Учебни разписания и изпитни сесии на специализирания сайт на Педагогическия факултет. Линкът за всяка дисциплина ще се публикува към графика за провеждане на учебните занятия.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова