Уважаеми колеги – преподаватели и студенти,

На Факултетен съвет, проведен на 19.01.2021 г., се взеха следните решения, свързани с организацията на учебния процес през летния семестър на академичната 2020 – 2021 г.

  • Всички лекционни курсове ще се планират блоково през първите 5 – 6 седмици от летния семестър и ще се провеждат синхронно в електронна среда от разстояние;
  • Семинарните упражнения и практическите упражнения, които се водят на групи, т.е., присъстват около 30 студенти, ще се планират след приключването на лекционните курсове. Те ще се провеждат синхронно в електронна среда от разстояние.
  • Семинарните упражнения и практическите упражнения, които се водят на подгрупи, т.е., присъстват около 15 студенти, ще се планират след приключването на лекционните курсове. При нормализиране на обстановката в страната те ще се проведат в присъствена форма в залите на Педагогическия факултет при спазване на всички противоепидемични правила.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова