Изберете страница

С подобаваща празничност бе открита изложбата ПЛАКАТ в пловдивската галерия „Артистика“, представяща таланта на дипломираните студенти от випуск 2023 от специалност „Графичен дизайн с реклама“ в Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. С голямо вълнение преподаватели и студенти посрещнаха тази художествено-творческа изява извън рамките на университета, ознаменувала завършека на един образователен етап и началото на многообещаваща професионална реализация. В галантна обстановка на галерията, с топла колегиалност и приемственост, се осъществиха нови срещи и контакти в професионалната общност.
С представените плакати, общо 30 на брой, създадени през последната година на бакалавърската степен, някои от които и като дипломни работи, под ръководството на обичания преподавател и уважаван плакатист К. Отонов, дипломираните студенти изразиха своята смела обществена позиция, демонстрирайки професионални умения в боравенето с изразните средства на плаката. С прямотата и дързостта на младежкия им дух, предадени в метафорите на плаката чрез лаконичен художествен синтез, стана видима както индивидуалността на всеки, така и придобитите професионални знания от своя преподавател, оставил незабравим отпечатък в тяхното художествено развитие – като творчески подход, мисъл, любов и отдаденост към изкуството на плаката.
Развитите умения чрез досега им с плаката и нивото, до което са достигнали в тези свои първи стъпки, показват силна заявка и обещаващ старт в бъдещите им прояви както като плакатисти, така и като графични дизайнери.

На добър час, прекрасни наши колеги!