Изберете страница

През изминалата академичната година (2022/2023) Клубът по психология кипеше от активност и неспирен ентусиазъм!

Ангажиментът на Клуба за насърчаване на психологическата общност беше очевиден чрез редовни срещи и сесии за свързване, където студентите имаха възможност да създадат трайни приятелства и обменят ценен опит с професионалисти от сферата. Дейностите на Клуба през цялата година бяха доказателство за жизнения му дух, насърчавайки подкрепяща и приобщаваща среда за всички студенти, като същевременно остави значимо въздействие.

Тази година студенти по психология и членове на Клуба взеха по покана на Студентски клуб по Психология „Доц. д-р Илия Стойков”  взеха участие в юбилейна конференция посветена на 30 години специалност Психология във ВТУ. Международна научна конференция, която се проведе 21.04.2023 г. във Велико Търново, а през периода от 29 юни – 1 юли група от студенти от Клуба посетиха Висшето Военноморско училище и се запознаха с психологическите тренажори и лаборатории там. Участва също така в XXII Международна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи“, както и в workshop с лектор доц. д-р Красимир Иванов на тема: „Интегративен модел на консултиране в клиничната практика. Традиция и перспективи“.

Припомняме поредицата от срещи през изминалата академична година: Припомняме поредицата от срещи през изминалата академична година:

  • Откриващо събитие, което се проведе на 18.10.2022 г. на тема: „Психология в киното – автор, произведение, зрител“, с лектор с д-р Красимир Стоичков
  • На 08.11.2022 г. в се проведе среща-разговор с д-р Паулина Цветкова на тема „Психология и програмиране – професии на бъдещето“.
  • На 13.12.2022 г. темата на събитието бе: „Криминалната психология – история, специфика, реализация“, а наш лектор – криминалистът Тодор Тодоров;
  • На 12.01.2023 г. се проведе среща-разговор с д-р Цветелина Панчелиева на тема: „Ефикасно управление на времето“.
  • На 23.02.23 г. се проведе присъствена среща-разговор на тема: „За менторството и психологията“, с гост д-р Ивана Вълчинова.
  • На 29.03.2023 г. се проведе среща-разговор с проф. д-р Силвия Цветкова, клиничен психолог и транзакционен терапевт на тема: „Предизвикателства пред психолога в клинична среда“.
  • На 18.04.2023 г. се проведе среща-разговор с Екатерина Виткова на тема: „Балинтовият подход“.
  • Закриващото събитие на Клуба се проведе на 03.05.2023 година с гост-лектор Мадлен Алгафари, а темата беше: „Психотелесна терапия“

Всички записи от срещите може да гледате тук:

Очаквайте съвсем скоро новите дейности на Клуба!