Изберете страница

На 27.04.2023 г. по инициатива на Клуб „Млад педагог“ в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и ментора на клуба доц. д-р Елена Събева,  се проведе среща-разговор с д-р Мария Караиванова на тема „Педагогически проекции на симбиозата математика, музика и изобразителни изкуства в информационното общество.“

Д-р Мария Караиванова е преподавател по музикална акустика в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив. Тя е член на Асоциацията на славянските професори и на Съюза на учените в България, Секция педагогика и психология.

Темата на срещата – разговор разглежда развитието на личността в условията на дигитализация и глобализация, като акцентира на нови (информационни) подходи в образователната система за постигане на баланс между духовното и когнитивно развитие на личността. Д-р Караиванова изложи трансдисциплинарен модел за постигане на синтез между математика, музика, изобразителни изкуства,  изпълвайки със съдържание идеята: „Хармонията е достижима само с единство на чувствено и рационално“ .

В проведената среща със студентите на ПУ „ П. Хилендарски“ от педагогическите специалности ПНУП, НУП е НУПЧЕ бяха представени резултати на ученици – музикални композиции и изпълнения, рисунки и творчески задачи в изобразителните изкуства. Препълнената зала и проявеният интерес от страна на студентите говорят за актуалността на темата, кореспондираща с избраната от тях педагогическа професия.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

Видео от срещата може да видите тук: