Уважаеми студенти,

Всички желаещи да разработват дипломни работи е необходимо да подадат заявление до Декана на Педагогическия факултет в срок до 11.03.2022 г.
В заявлението, което може да се изтегли от тук , трябва да е уточнена темата на научното изследване и то да е подписано от студента, научния ръководител и инспектора на специалността.
Необходимият минимален среден успех е Отличен 5.50.
Съгласно Заповед № 33 – 6031 от 30.11.2021 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ при подаване на заявлението в Деканата на факултета студентите трябва да представят валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Деканското ръководство