Уважаеми студенти,
уважаеми колеги-преподаватели,
уважаеми приятели от администрацията,

За мен като Декан на Педагогическия факултет е изключителна привилегия и радост да Ви посрещна с добре дошли на прага на новия академичен календар.
Радостта естествено произтича от факта, че на първо място сме здрави и имаме възможността да работим и общуваме помежду си. Радостта ми произтича и от факта, че за поредна година нашият факултет защити своя авторитет на звено, което предлага висококачествен образователен продукт, а доказателство за това са: всички усвоени места, предвидени за бакалавърските ни програми, големият брой кандидати за магистърските ни програми, немалкият брой докторанти и не на последно място академичната продукция и израстване на младите ни учени, докторанти и преподаватели, които ежегодно ревизират и осъвременяват учебното съдържание и образователните технологии, с които работят.

Скъпи студенти,

Първо искам да се обърна към Вас. Вие сте цветът на нашия труд и младостта, която ни зарежда с настроение и енергия и ни провокира да се развиваме така, че да отговорим максимално изчерпателно на Вашите нужди и очаквания. Твърди се, че студентските години са най-хубавия период в живота на човек. И това често е точно така. Но имайте предвид, че този срок на сравнително безгрижна младост е твърде къс в пълната картина на времето. Затова, скъпи млади хора, надеждата ми е да го уплътните със съдържание и емоции. Бъдете смели, бъдете активни и търсете смисъл в това, което правите и учите. Не забравяйте себе си – спортувайте, общувайте, напускайте зоната си на комфорт, изпробвайте нови маршрути. Но не се отклонявайте силно от пътя, по който сте поели. Изборът Ви е смислен и Вие днес се превръщате в автори на своето бъдеще.
Надявам се нашият факултет да се превърне в мястото, което не само ще обогати Вашия свят на познание, но и ще формира у Вас чувство за академична принадлежност, ще финализира кариерния Ви избор и ще Ви подари нови приятелства,

Скъпи колеги,

За пореден път се обръщам към Вас в тези времена на неестествена реалност. И за пореден път днес искам да Ви благодаря за Вашата всеотдайност и висок професионализъм, които през изминалата учебна година бяха подложени на особено голямо изпитание. Минахме през първите месеци на страха от болестта, минахме през плахите ни първи опити да се срещнем виртуално, трансформирахме цялостното си учебно съдържание във формат, съответстващ на новата обучителна парадигма и днес спокойно можем да се изправим пред тези млади хора готови за качествен обучителен процес, както в присъствена, така и в дистанционна форма. Надявам се животът възможно най-скоро да влезе в познатите ни очертания и заплахата от липса на нормалност в общуването да изчезне.
Благодаря Ви, колеги-преподаватели!

Благодаря Ви, колеги и от администрацията!
Без Вашето сътрудничество, всеотдайност и професионализъм функционирането на нашия факултет ще е невъзможно и аз и целият ръководен екип на Педагогическия факултет дълбоко ценим Вашата отдаденост, както в работно, така и в извънработно време.

Успешна учебна година, приятели!

Успешен старт на аудиторната, извънаудиторната, и дистанционната форма на обучение!

Успешен ход на творческите Ви начинания и научни търсения!

Пожелавам на всички ни един свят без маски и възстановено право на близост.

Бъдете здрави и вдъхновени!

Пълното видео с тържествената церемония по случай откриването на новата академична 2020/2021 година може са се види ТУК.