НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА „ДИАГНОСТИКА НА БЪРНАУТ СИНДРОМ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С ХРОНИЧНИЯ СТРЕС“

 

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Одобрил: доц.д-р Юрий Янакиев