Студентката Мартина Куртева сбъдва една мечта, като започва следването си през септември 2021 г. в специалност Психология – редовна форма на обучение. В новата среда тя среща подкрепа, както от колегите от специалността, така и от ръководството на Педагогическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Факултетът има богат опит със студенти със специални образователни потребности и готовност да откликва на специфичните им нужди.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова