Изберете страница

На 26 март /вторник/ се проведе четвъртото обучение в рамките на конкурса за разрешаване на казус, свързан ролята на асистивните роботи в живота на хората. Срещата беше по проект Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкос) № Д23-ПФ-014 „Създаване и развитие на психологически Център за иновативни интегративни модели на обучение със социално-асистивни роботи“ – RoboPsy и съвместно Клуба по психология.

Лектор беше проф. Георги Карастоянов, който разгърна темата за: „Психична регулация (на човешкото поведение) и изкуствен интелект. Може ли ИИ да замени успешно човешката психика? “

Хората обработват информацията по два начина – през преживелищната и рационалната система. Преживелищната се подбужда от емоциите и е адаптивна, а не деструктивна.  Рационалната система, която ние притежаваме като човешки същества, е базирана на знания, получени от други хора и включва различни форми на автоматично учене. В наши дни се приема, че използването на рационалната система е предпочитано. Преживелищната система е нашата основна реакция в ситуации, където сме имали успех в миналото, мотивирана от хедонистичния принцип и самооценката. Тя е холистична, невербална и се основава на преживяванията, които ние имаме, а не на логика. От друга страна, рационалната система е отговорна за анализ и логика, позволявайки ни да създаваме абстрактни и комплексни представи за света. Въпреки че не можем напълно да познаваме света, рационалната система ни помага да адаптираме информацията върху вече наличните ни знания.

Обучението породи много въпроси като: Дали смятаме, че във всяка социална и политическа цикличност има кръговрат дали страхът от изкуствения интелект не е страх от иновация и дали това е преодолимо? До каква степен моралната мотивация у човека е обвързана с народопсихологията и културните особености? Изкуственият интелект ще определи ли кой е звярът?

Видеозапис от цялата среща може да намерите на YouTube канала на Педагогическия факултет.