Изберете страница

Биография

Доц. д-р Златомира Костова е дългогодишен преподавател в Пловдивски университет. Академичните й нтереси са в областта на клиничната психология, и по-конкретно, нейният практико-приложен аспект. Като психотерапевт има възможност да интегрира теория и практика в полето на психичното здраве. Публикационната й активност е свързана с изследване на психичната травма в различни контексти.

Анотация на лекцията:

Поставянето на психотерапията и изкуственият интелект на една плоскост с човешкото страдание, будят много въпросителни. В този контекст се прави теоретичен обзор на базирани на доказателствата иновации в опитите да се интегрира хуманна и виртуална реалност в помощ на психичното здраве. Представени са позиции на психотерапевти по темата. Аудиторията има свободата да изразява лична позиция в дискусионен аспект.