Изберете страница

На 21.02.2023 г. Деканското ръководство на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ посрещна новозачислените докторанти на опознавателна среща в Нова сграда на университета.

Целта на първата среща бе да ориентира докторантите в структурата на факултета, неговото ръководство и администрация. Докторантите имаха възможност да разгледат част от материалната база, обновените зали и физическото пространство на докторантско училище, към което веднага получиха свободен достъп.

Ръководството запозна докторантите с основните им задължения и права; представи им традиционните за факултета събития и конференции, начерта всички възможности за публикации във финансирани от факултета издания и ги ориентира във възможностите за публикации в  реферирани издания (Scopus, Web of Science).

По рамков учебен план на всички докторантите на Педагогическия факултет предстоят три обучения още през първата година от работата им, които традиционно се организират през месец юни.