Изберете страница

На 22.05.2022 г. в малката заседателна зала на Педагогическия факултет се проведе работна среща между представители от катедра Педагогика и управление на образованието, проф. д-р Владимира Ангелова – декан на Педагогическия факултет и преподаватели от технологичния институт във Велоре, Индия.

Първопричината за срещата бе проектът 2021 – 2023 Diversasia 618615-EPP-1-2020-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, Erasmus+, в който участват и колеги от ФМИ, но бяха очертани и нови посоки на бъдещо сътрудничество.