Изберете страница

Екип от изследователи от ПУ „Паисий Хилендарски“, представляван от проф. д.п.н. Дора Левтерова, проф. д-р Кирилка Тагарева, доц. д-р Борян Янев, доц. д-р Хилда Терлемезян и д-р Янка Такева, взе участие в международна среща и научна конференция по проект DiversAsia, която се проведе от 18 до 21 септември 2023 г. в Дака, Бангладеш.

Основната цел на тригодишния проект е да изгради капацитет от два университета в Бангладеш и два университета в Индия, за да интегрира студенти с увреждания, използвайки ноу-хау и инструментариум за приобщаващо образование, разработен от екип от опитни експерти по приобщаващо образование от България, Турция, Белгия, Латвия и Сърбия.

Участници в проекта са:

 • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, България;
 • Университет Нотингам Трент, Великобритания;
 • Технологичен Институт Bhubaneswar, Индия;
 • Технологичен институт Vellore, Индия;
 • Университет по Инженерство и Технологии, Бангладеш;
 • Университет Jahangirnagar, Бангладеш;
 • Университет Гази, Турция;
 • Латвийски университет;
 • SoftQNR, Сърбия;
 • Национална Асоциация на Работещите с Хора с Увреждания, България;
 • PhoenixKM BVBA, Белгия.

Първите два дни работните срещи се проведоха в хотел Интерконтинентал в столицата на Бангладеш, а на 20 и 21 септември разговорите продължиха по време на конференцията в Университета по инженерство и технологии BUET в Дака, който бе и домакин на цялото събитие.
След официалното откриване на конференцията, в което приветствия отправиха ректорите на двата партньорски университета в Бангладеш, както и министърът на образованието в страната, конференцията продължи с доклади, посветени на следните теми:

 • принципи за създаване на достъпни учебни материали и курсове, осигуряващи равен достъп до висшето образование;
 • предизвикателствата при внедряване на приобщаващи практики във висшето образование на Бангладеш;
 • уеб достъпност и иновации при осигуряването на учебни ресурси във висшето образование в Бангладеш;
 • резултати от изследвания, посветени на трудностите пред студентите със специални образователни потребности;
 • представяне на разработения по проекта инструментариум, приложения и асистиращи технологии в помощ на студентите със специални образователни потребности;
 • представяне на резултатите от пилотното внедряване на разработения инструментариум в Индия и Бангладеш.