Изберете страница

На 10. 04. 2018 г. от 16. 00 до 18. 00 часа в 405 зала за електронно обучение Департаментът за квалификация и професионално развитие на ПС и Педагогическия факултет Ви канят да вземете участие в уебинар на тема „Развитие на позитивната образователна култура”.

Водещи лектори са проф. д-р Галин Цоков и проф. дпн Румен Стаматов.

Целта на уебинара е чрез провокативна дискусия с участниците да се  разкрият основните характеристики и възможности за развитие на позитивна училищна култура.

Акценти на работната програма са:

 Обсъждане на основните конструкти на позитивната психология и нейното влияние върху развитието на съвременното образование;

 Запознаване с основните подходи за развитие на позитивната училищната култура насочена към благополучието на учениците – положителни емоции, позитивни взаимоотношения, професионални ценности и смисъл;

 Дискутиране на проблеми, свързани с развитие на позитивната училищна среда и изграждане на екипи в образователните организации.