Изберете страница

Биография

Д-р Димитър Панчев е криминолог (BA Hons, MA Hons) и социолог (Ph.D.), главен асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност” към Факултета по икономически и социални науки, ПУ „Паисий Хилендарски”, член на екипа в Центъра за върхови постижения „Жан Моне” към същия университет. Преди това е участвал в дългосрочни етнографски изследователски проекти, свързани със стигматизирането на наркозависимите и бездомните, както и аспектите на девиантното поведение и престъпното поведение в международни ваканционни курорти като Сан Антонио, Ибиса. Между 2016 г. и 2022 г. провежда задълбочени теренни проучвания в сегрегирани етнически квартали като „Столипиново“ в Пловдив, България. Настоящите му научни интереси включват теми, свързани със социалното изключване и социалните неравенства, радикализацията и насилствения екстремизъм, организираната престъпност, кибертероризма и киберпрестъпността.

Анотация на лекцията:

От началото на пандемията Covid-19 преди четири години, все повече хора започнаха да търсят помощ за проблеми с психичното здраве, включително депресия и тревожност. Трагичен факт е, че сега самоубийството е четвъртата водеща причина за смърт сред 15- до 29-годишните по света. Това неизбежно води до нарастващ натиск върху вече претоварените здравни и терапевтични услуги, които стават все по-трудни за достъп за мнозина. Може ли интелигентната технология, задвижвана от машинно обучение, да бъде част от решението – евентуално намаляване на необходимостта пациентите да приемат медикаменти или свободите им да бъдат ограничени чрез задържане в болници за психично здраве? На тези възможности и предизвикателства ще се опита да даде отговор настоящата дискусия.