Изберете страница

На 10.01.2024 г. стартира набирането на документи за конкурса Студент на годината 2023 г. на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, иницииран от Деканското ръководство на факултета.

След подробен преглед на документите на всички кандидати журито избра за студент на годината Борислава Гюрова – студент 3ти курс от специалност „Специална педагогика“, редовна форма на обучение. Колегата е със среден успех от следването си Отличен 5.81, член е на студентския съвет и от 2023 г. е член на Факултетния съвет на Педагогическия факултет и на клуб „Приобщаващо образование“. 

Активността ѝ е по посока на редица доброволчески инициативи, за което доказателство е поетото от нея ръководство на Клуба по народни танци към факултета и положителните отзиви от страна на председателя на факултетския студентски съвет.

Официалното връчване на статуетката на призьора ще се извърши от Декана на факултета – проф. д-р Владимира Ангелова на 06.03.2024 г. в 12.30 часа в обновеното фоайе на етаж 2 на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“.