Изберете страница

Ръководство

Педагогически факултет

Проф. д-р Владимира Ангелова

Декан на Педагогически факултет

кабинет № 217
телефон: 032/261-702
email: vangelova@uni-plovdiv.bg
email: angelova@pfpu.bg
Приемно време: четвъртък 14.00 ч. – 16.00 ч.

Проф. дпн Валентина Маргаритова

Заместник-декан по академично развитие и работа с докторанти

кабинет № стая 24, Ректорат
телефон: 032/261-325
email: valiamargaritova@uni-plovdiv.bg
email: vsmargaritova@pfpu.bg
Приемно време: четвъртък 09.00 10.00 ч.

Доц. д-р Хилда Терлемезян

Заместник-декан по учебна дейност и информационна среда

кабинет № 214
телефон: 032/261-712
email: terlemezian@uni-plovdiv.bg
email: hilda.terlemezian@pfpu.bg
Приемно време: четвъртък 13.30 15.30 ч.

Доц. д-р Ани Епитропова

Заместник-декан по научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество

кабинет № 413
телефон: 032/261-722
email: epitropova@uni-plovdiv.bg
email: ani.epitropova@pfpu.bg
Приемно време: понеделник 10.30 12.00 ч.

Доц. д-р Методий Ангелов

Научен секретар по акредитация

кабинет № 103
телефон: 032/261-807
email: metodiyangelov@uni-plovdiv.bg
email: metodiy.angelov@pfpu.bg
Приемно време: четвъртък 10.30 11.30 ч.

Проф. д-р Даниела Маркова

Научен секретар по качество на обучението

кабинет № 517
телефон: 032/261-803
email: dmarkova@uni-plovdiv.bg
email: daniela.markova@pfpu.bg
Приемно време: понеделник 10.30 – 12.30 ч.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg