Изберете страница

Ръководство

Педагогически факултет

Проф. д-р Владимира Ангелова

Декан на Педагогически факултет / Заместник-ректор по качество и атестация

кабинет № 217
телефон: 032/261-702
email: vangelova@uni-plovdiv.bg
email: angelova@pfpu.bg
Приемно време: четвъртък 14.00 – 16.00 ч.

Доц. д-р Хилда Терлемезян

Заместник-декан по учебна дейност и информационна среда

кабинет № 214
телефон: 032/261-712
email: terlemezian@uni-plovdiv.bg
email: hilda.terlemezian@pfpu.bg
Приемно време: четвъртък 13.30 – 15.30 ч.

Доц. д-р Екатерина Чернева

Заместник-декан по акредитация

кабинет № 313
телефон: 032/261-716
email: ekaterinacherneva@uni-plovdiv.bg
email: ekaterina.cherneva@pfpu.bg
Приемно време: сряда 13.00 – 15.00 ч.

Проф. д-р Даниела Маркова

Заместник-декан по качество на обучението

кабинет № 517
телефон: 032/261-803
email: dmarkova@uni-plovdiv.bg
email: daniela.markova@pfpu.bg
Приемно време: понеделник 10.30 – 12.30 ч.

Проф. д-р Кирилка Тагарева

Заместник-декан по научноизследователска и проектна дейност

кабинет № 214
телефон: 032/261-712
email: tagareva_k_s@uni-plovdiv.bg
email: kirilka.tagareva@pfpu.bg
Приемно време: вторник 12.00 – 13.30 ч.

Гл. ас. д-р Теодора Бахчеванова

Научен секретар по международно сътрудничество и работа със студенти и докторанти

кабинет № 314
телефон: 032/261-718
email: bahchevanova.t@uni-plovdiv.bg
email: teddy.bahchevanova@pfpu.bg
Приемно време: понеделник 13.00 – 15.00 ч.