Уважаеми преподаватели и администрация,
Стартира се процедурата за Еразъм мобилности във Педагогическия факултет /ПФ/ за 2021 г.
Общия брой финансирани мобилности за Педагогическия факултет, условията за участие и процедурата за кандидатстване можете да прочетете тук.
Преподавателската мобилност се отнася до: преподаватели с цел преподаване, преподаватели с цел обучение и непреподавателския персонал.
В настоящата селекция преподавателите и непреподавателският състав могат да планират Еразъм-мобилности, които да осъществят до 20 септември 2022 г.
I. ПРЕПОДАВАТЕЛИ с цел преподаване
Крайният срок за кандидатстване за мобилност с цел преподаване е 12.04.2021 г. на e-mail: epitropova@uni-plovdiv.bg, доц. д-р Ани Епитропова, Еразъм + координатор за ПФ,
Формуляр за заявление
Формуляр за споразумение за преподавателска мобилност
Основните критерии за избор с предимство са актуалност и целесъобразност на работната програма спрямо научните и административните компетентности на кандидата; преподавателят да не е ходил миналата година (по-скоро от другите кандидати); младите преподаватели и тези, които са пряко ангажирани с програмата Еразъм+.
II. ПРЕПОДАВАТЕЛИ с цел обучение
В офиса на Международно сътрудничество при г-н Кирил Иванов ще се подават и документите за мобилност на преподаватели с цел обучение (до 15.04.2021 г.).
Критерий за подбор на кандидати (преподаватели) за осъществяване на мобилност с цел обучение
Еразъм-мобилност на непреподавателския персонал:
III. НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
И тази година продължава възможността за осъществяване на Еразъм-мобилност на непреподавателския персонал: (а) за непреподавателския състав към факултетите (възползват се от местата по договорите на съответните факултети, към които принадлежат) и (б) за административно-помощния персонал на университета (възползват се от местата за обучение в договорите на всички факултети/ филиали).
Тези кандидатури ще се селектират от специална комисия.
Специализираната комисия ще селектира кандидатите по два основни критерия: (а) владеене на работния език на мобилността и (б) целесъобразност на работния план, който отговаря на длъжността на кандидата и ще доведе до повишаване на неговите/нейните специфични компетентности.
Документите за мобилност на непреподавателския персонал с цел обучение се подават при Кирил Иванов в стая 118 в Ректората до 16.04.2021 г.

Одобрил: Проф. д-р Владимира Ангелова