Изберете страница

На 06.03.2024 г. Деканското ръководство на Педагогическия факултет предостави възможност на своите студенти и докторанти да се включат в семинар, посветен на подготовката им за участие в Тринадесетия студентски научен форум, който тази година ще се проведе на 17-ти май.

Лекцията, изнесена от доц. д-р Х. Терлемезян, представи видовете научни статии, разкри структурните елементи на всеки научен труд и обърна специално внимание на темата за плагиатството и цитирането в научни текстове.