Изберете страница

Система за уебинари и онлайн хоспитиране

Педагогически факултет

За целите на електронното обучение на студентите от Педагогически факултет в ПУ е реализирана система за уебинари и провеждане на онлайн хоспитиране. При реализацията е постигната пълна интегрирана с Moodle, което позволява системата да се ползва комбинирано с друго учебно on-line съдържание. Системата е достъпна на адрес e-seminars.uni-plovdiv.bg.

Идеология

Системата включва две мобилни точки снабдени със специфично оборудване за целите на провеждане на хоспитиране. Хоспитирането представлява следното: студенти от дадена специалност посещават даден учебен час например, за да видят как се преподава даден предмет. Те не ръководят класа, а само наблюдават. За работата на системата е оборудвана и специална зала, която се намира в Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, зала №405.

Въпроси

Ако имате желание да ползвате системата моля обърнете се към проф. д.п.н. Румяна Танкова. Ако реализацията на вашия уебинар има специфични технически изисквания моля да се свържете с Александър Станев.

Контакти за връзка:

Александър Станев – a_stanev@uni-plovdiv.bg, alexander.stanev@pfpu.bg  (+359)32 261 797