Изберете страница

След получената официална покана за участие в отпразнуването на рождения ден на Соник Старт, Клубът по Психология ефективно разпространи информацията до всички факултети, привличайки доброволци от различни области на знание. Студенти от разнообразни специалности като: психология, българска филология, гражданско образование с чужд език, педагогика, културна и социална антропология, география, технологии и предприемачество, славянска филология се включиха като доброволци.

Денят премина в изключително позитивно настроение, изпълнен с веселие и радост. Всички доброволци сътрудничиха, за да направят този специален момент незабравим. С цел координирано участие, част от доброволците бяха разпределени в 5 отбора като секунданти. Тяхната задача беше да преведат отбора през трасето като се ориентират по карта. Отборът се състоеше от дете до 7 години, дете от 7 до 16 години, лице с увреждане, възрастен над 60 години и общественик. Всеки отбор показа своите уникални умения, което придаде още по-голямо разнообразие и богатство на събитието. Друга част от доброволците активно подкрепяха дейността в шатрите, където се провеждаха разнообразни игри и занимания. Между тях се включваха бодиарт, конкурс за най-дълго писмо, напиши името си с брайловата азбука, моментни снимки и други увлекателни забавления.

Тази инициатива не само укрепи връзките между различните факултети, но и насърчи сътрудничеството и взаимодействието между студентите. Рожденият ден на Соник Старт стана повод за успешно и вдъхновяващо събитие, което остави всички със запомнящи се спомени и желание за повече подобни междуфакултетни инициативи в бъдеще, инициирани от Клуба по Психология.