Изберете страница

На 06.03.2024 г. Деканското ръководство прие новозачислените докторанти на Педагогическия факултет на първа среща, целяща ориентиране на докторантите в структурата на факултета, неговото ръководство и предстоящите им ангажименти. Всички докторанти на факултета имат възможност да ползват и физическото пространство на докторантското училище, към което получиха свободен достъп.

Докторантите бяха запознати с всички възможности, които факултетът предоставя за публикации в свои издания и ги ориентира по посока на публикациите в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни (Scopus, Web of Science).

На новозачислените докторанти им предстои обучение по дисциплините от Блок А по индивидуалния им учебен план, което е част от задълженията им още през първата година от тяхното обучение и ще се проведе през месец юни.