Изберете страница

На 23.02.23 г. „Клуб по психология“ към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски проведе присъствена среща-разговор За менторството и психологията с гост д-р Ивана Вълчинова. На срещата се разгледа менторството като психологически подход и ползите от него, както в личностен, така и в кариерен план. Под формата на дискусия участниците се запознаха с възможности за доброволчество в неправителствения сектор при работа с деца и възрастни, за участие в проекти с основна цел менторство, както и натрупване на опит при оказване на психологическа и социална подкрепа.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО