Изберете страница

На 11 март /понеделник/ се проведе втората среща-разговор в рамките на конкурса за разрешаване на казус, свързан ролята на асистивните роботи в живота на хората. Срещата беше по проект Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкос) № Д23-ПФ-014 „Създаване и развитие на психологически Център за иновативни интегративни модели на обучение със социално-асистивни роботи“ – RoboPsy и организирана от Клуба по психология.

Лектор беше проф. Георги Димитров, който разгърна темата „Изкуственият интелект в помощ на образованието – добри практики“. Срещата обхвана широк спектър от теми, свързани с изкуствения интелект (ИИ) и неговата невероятна роля в образованието!

На срещата-разговор присъстваше зам-декана по качеството проф. Даниела Маркова, преподаватели и студенти.

Разгледахме историята на ИИ и как той се развива, започвайки още през 50-те години на миналия век. Все още сме в дебата дали той може да замени човека, но потенциалът му за подпомагане на образователния процес е неоспорим. Обсъдихме и разликата между чат бота и чат генериращия текст (GPT). Важно е да разберем, че чат ботът отговаря на конкретни въпроси, докато GPT може да генерира текст, съобразен с контекста, като симулира човешкия разговор. ИИ е в помощ на образованието поради практическото си приложение, което помага за масовото обработване на данни и представянето им в текстов формат. Предизвикателствата включват етични аспекти като защита на данните и поверителността на информацията. Въпреки това, все още сме предизвикани от факта, че децата предпочитат моментални решения пред ученето, използвайки ИИ за улеснение на домашните.  Обръщахме внимание и на етичните проблеми, свързани с поверителността на данните, както и на ролята на ИИ в психологията, където може да имитира психотерапевтични процеси. От друга страна, ИИ има безброй приложения, включително във виртуалната реалност (VR), което ни помага да визуализираме околната среда, и в управлението на данни, където ни помага да структурираме информацията по-ефективно. Въпросите, които се зададоха на срещата, бяха насочени към разбирането на ИИ и неговото приложение. Важно е да знаем как да използваме тези технологии правилно и етично!

Видеозапис от цялата среща може да намерите на YouTube канала на Педагогическия факултет.