Изберете страница

На 20.03.2023 г. /понеделник/ в първа аула на Нова сграда на ПУ “Паисий Хилендарски” се състоя поредното събитие, организирано от клуб „Млад педагог“. Поканена бе г-жа Озден Мурадова, бивш главен експерт в отдел „Образовние“ към община – Пловдив и настоящ директор на Център за личностно развитие – Общински детски комплекс – гр. Пловдив. Темата на изминалата среща-разговор „Осмисляне на свободното време чрез стимулиране и развитие на интересите и способностите на децата и учениците“ бе насочена към възможностите на нашите студенти за бъдеща професионална реализация. Темата провокира и множество допълнителни въпроси, на които г-жа Мурадова с присъщата й компетентност и емоция отговори.