На 18.10.2022 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе първата за новата учебна година среща-разговор с д-р Красимир Стоичков на тема „Психология в киното – автор, произведение, зрител“. След завършването на специалност: Филмово и телевизионно операторско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и защита на дисертационния си труд на тема: „Ролята на оператора при изграждане на филмовия темпоритъм“ д-р Красимир Стоичков развива своя талант и компетенции както в академичната дейност, така и в продуцирането, режисирането и заснемането на десетки телевизионни реклами, игрални и документални филми с редица награди в национален и международен план. Има четири самостоятелни фотографски изложби, експонирани в България и чужбина. Не престава да развива своите знания и умения чрез обучения в областите на филммейкинга и артмениджмънта. Ангажира се със създаването на мултимедийно съдържание, свързано с граждански организации, инициативи и каузи.

Основната цел на срещата бе да се намери пресечната точка между киното и психологията. Екранът създава специално време, специално екранно пространство и емоционално възприемане на реалността, затова бе поставено ударение върху трите основополагащи елемента в психологията в киното: психология на автора, психология в кино сюжета и психология на зрителя. Изкуството на киното бе разгледано като резултат от еволюцията на всички изразни средства и като средство за оказване най-силно въздействие върху зрителя и неговата психика.

Видео от срещата може да видите тук: