Изберете страница

На 18 март /понеделник/ се проведе третата среща-разговор в рамките на конкурса за разрешаване на казус, свързан ролята на асистивните роботи в живота на хората. Срещата беше по проект Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкос) № Д23-ПФ-014 „Създаване и развитие на психологически Център за иновативни интегративни модели на обучение със социално-асистивни роботи“ – RoboPsy и организирана от Клуба по психология.

Лектор беше гл. ас. Димитър Панчев от катедра „Политически науки и национална сигурност“ към Факултета по икономически и социални науки, ПУ „Паисий Хилендарски“, който разгърна темата „Ранна диагностика на проблеми с психичното здраве чрез употребата на приложения и роботи, базирани на ИИ“.

 В хода на срещата бяха разгледани новите статистики, които разкриват тревожна реалност – младите хора са все по-уязвими пред проблемите с психичното здраве. В България, повишението на суицидите е факт, но този сериозен проблем често не получава достатъчно внимание. За да променим ситуацията, трябва да инвестираме в знанията и да разглеждаме иновациите като изкуствения интелект (ИИ) с особено внимание. В България стигмата около психичните разстройства оставя 3 от 4 души без необходимата помощ. Но можем ли да променим това? Въпреки че има много приложения, насочени към психичното здраве, мнозина от тях не са достъпни за нас поради липса на превод или адаптация на българския пазар. Въпреки това, изкуственият интелект (ИИ) предлага нови възможности. Той може да бъде използван за диагностика на психичното здраве, да анализира и събира информация, да персонализира усещанията и да помага в раната диагностика. Чат ботовете са един от широко разпространените начини, по които технологиите помагат за ранната диагностика. С тях можем да осигурим достъпна и дискретна помощ за тези, които страдат от психични проблеми. Но, за да преодолеем предизвикателствата, ни е необходима активна намеса на държавата. Съвместните усилия между обществото, технологичните иновации и властите са ключът за промяна в тази област.

Срещата породи редица въпроси като:

  • Кой ще ползва вашите данни?
  • Как да се реализира приложението на ИИ?
  • Може ли да се направи профил на престъпника с ИИ?

Видеозапис от цялата среща може да намерите на YouTube канала на Педагогическия факултет.