Изберете страница

На 27май от  17.00часа в централната зала на БАН ,,Марин Дринов“ се състоя   представянето на първи том на ,,Българската  драма извън канона“ от Института по литература към БАН, секция Нова и съвременна българска литература ИЦ  ,,Боян Пенев“, съставители и автори на следговора и бележките  Мариета Иванова-Гиргинова и Елизария Рускова. В представянето участваха  с  театрално  представление студенти от специалност Актьорство за драматичен театър към Педагогическия факултет на Пловдивския университет ,, Паисий Хилендарски“  с худ. ръководител доц. Лео Капон. Бяха изпълнени откъси от пиесите ,,Иуда „ от (К.Мутафов), ,,Далила“ от (Вл.Мусаков) и ,,Йов“ от (Ив. Грозев). Автор на сценичния подбор , обработка на откъсите от пиесите и режисьор на спектакъла  е гл. ас. д-р Зоя Капон. Така се продължава една традиция на плодотворно сътрудничество между  специалност Актьорство за драматичен театър към Педагогическия факултет на Пловдивския университет,, Паисий Хилендарски“ и Института по литература към БАН.