Изберете страница

Студентска мобилност

Педагогически факултет

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма „ЕРАЗЪМ+“

 

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет за първия семестър на академичната 2024/2025 г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ + в Педагогическия факултет за втория семестър на академичната 2023/2024 г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет за първия семестър на академичната 2023/2024 г.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ за втория семестър на академичната 2022/ 2023 година.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет през академичната 2022/2023г.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ ЗА 2022 Г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет през академичната 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТУДЕНТСКИТЕ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ ЗА 2021–2022 Г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет през академичната 2021/2022 г.

ЕСЕННА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Селекция за обучение по програма Еразъм+ за зимния семестър на учебната 2020/2021 г.

Информационни срещи за студентските мобилности по програма „Eразъм +“ за 2019-2020г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма“ЕРАЗЪМ+“ в Педагогическия факултет през академичната 2019/2020г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ с цел практика по програма ЕРАЗЪМ+ за ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 720 ЕВРО

Информационни срещи за студентските мобилности по програма „еразъм +“ за 2018-2019г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО „ЕРАЗЪМ+“ за 2018/2019 г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма“ЕРАЗЪМ+“ в Педагогическия факултет през академичната 2018/2019г.