Изберете страница

За трета поредна година Деканското ръководство на Педагогическия факултет инициира конкурса Студент на годината. Наградата цели да открои отлични студенти както по посока на академичното им представяне, така и по отношение на активности в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
След подробен преглед на документите на всички кандидати журито избра за студент на годината Борислава Гюрова – студент 3ти курс от специалност „Специална педагогика“, редовна форма на обучение. Колегата е със среден успех от следването си Отличен 5.81, член е на студентския съвет и от 2023 г. е член на Факултетния съвет на Педагогическия факултет и на клуб „Приобщаващо образование“. 
На 06.03.2024 г. Декана на Педагогическия факултет – проф. д-р Владимира Ангелова връчи приза Студент на годината 2023 г. на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на Борислава Гюрова  в 12.30 часа в обновеното фоайе на етаж 2 на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Деканското ръководство честити наградата на студента и нейното семейство и пожела много бъдещи успехи!