Изберете страница

Лабораторията по експериментална психология и невронауки се създава за провеждане на съвместни изследвания от страна на преподаватели, студенти, докторанти и специалисти от практиката, които да обединят усилия върху общи проекти в полето на психологическото познание и практика.
Тя има за цел да подпомогне и обогати учебно-практическата дейност на студентите и докторантите като периодично организира тренинги, стажове и семинари.
Психологическия инструментариум и невротехнологиите, с които е оборудвана лабораторията, служат за провеждане на експериментални изследвания и тези както на ниво бакалавър и магистър, така и при концептуализацията и научното ръководство на докторските дисертации.
Лабораторията е екипирана със съвременна апаратура за ефективно развитие на дейности като симулационен, диагностичен и терапевтичен център.
Част от оборудването включва:

  • Биофийдбек апарати Mind Reflection-GSR
  • Биофийдбек софтуери Verim PRONET
  • Mental Games: биофийдбек софтуери с игрови модули за изследване и тренинг на стрес реакциите и вниманието
  • Биофийдбек апарати и софтуери emWave PRO PLUS за количествен анализ и диагностика на баланса „симпатикус-парасимпатикус“ и игрови модули за изследване и тренинг на реакциите на стреса
  • DAVID Delight PRO – Комплект-оборудване за неинвазивна аудио-визуална стимулация на мозъка
  • David Session Editor – Софтуер
  • Ръководства и бланки за демонстрация при работа със специализирана апаратура и психологически тестове
  • Монографични трудове, учебници, сборници и помагала с изследователски инструментариум

Основните дейности на лабораторията откликват на съвременните изисквания за прилагане съвременни технологии в полза на обучението и практиката. Лабораторията развива и надгражда потенциала на катедрата и факултета за участие в национални и международни изследователски проекти и научни форуми.
Директор на лабораторията е доц. д-р Юрий Янакиев, преподавател в катедра „Психология“.