Изберете страница

Директорът на Лабораторията по експериментална психология и невронауки, доц. д-р Ю. Янакиев, проведе тренинг със студенти от магистърската програма по „Позитивна психология“. Тренингът бе посветен на изследване на състоянието на оптимално преживяване (поток) с помощта на биофийдбек апаратура. Демонстрирани бяха възможности за редуциране на ефектите на стреса и тревожността чрез методи за аудиовизуално увличане и кратки сесии по майндфулнес медитация. Тренингът приключи с изготвяне на индивидуален протокол за обратна връзка при всеки един от участниците.
Основна цел на дейността на лабораторията е да откликне на съвременните изисквания за прилагане съвременни технологии в полза на обучението и практиката.