Изберете страница
На 26-28 ноември 2023г. се проведе Конференцията по социално-емоционално обучение под патронажа на Министъра на образованието и науката – проф. д-р Галин Цоков , Ректора на Пловдивския университет – проф. д-р Румен Младенов.
Конференцията бе организирана от Министерството на образованието и науката, Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски”, Синдикат на българските учители и Асоциация на Департаментите за квалификация на учители в България.
В конференция взеха участие студенти от Клуб ,,Приобщаващо образование”, които имаха възможността да участват в организационния процес и също така да се срещнат с проф. д-р Галин Цоков – Министъра на образованието и науката, с председателя на Синдиката на българските учители – д-р. Янка Такева , както и с проф.д.п.н. Дора Левтерова – директор на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.